RTU turpina studentu pilsētiņas būvniecību

RTU turpina studentu pilsētiņas būvniecību

Turpinot Baltijas reģionā modernākā inženierzinātņu studiju centra – Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) studentu pilsētiņas Ķīpsalā veidošanu, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām tiks pārbūvēta Būvniecības inženierzinātņu fakultātes ēka.

RTU noslēgusi līgumu ar SIA “Abora” par ēkas Ķīpsalas ielā 6b, Rīgā, pārbūvi, paaugstinot tās energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus. Pēc pārbūves no esošajām telpām Viskaļu ielā 36A, Rīgā, un Lomonosova ielā 1, Rīgā, uz modernam mācību procesam atbilstošu vidi tiks pārvietota RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada 1. oktobrim, paredzot finansējumu 9 855 547.55 eiro apmērā.

Perspektīvā plānota arī paralēlās ēkas Ķīpsalās ielā 6a pārbūve. Tajā pēc pārbūves tāpat kā līdz šim atradīsies Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, bet korpusā starp abām ēkām būs Zinātnes un inovāciju centrs, lai sadarbību starp augstskolu un uzņēmumiem padarītu vēl ciešāku.

RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstības mērķis ir, uzlabojot pētniecības infrastruktūru, mazinot sadrumstalotību, veicinot sadarbību starp zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem, nodrošinot labāku pētniecības un tehnoloģiju pārneses infrastruktūras izmantošanu, attīstīt starpdisciplinārus pētījumus un panākt zinātnisko izcilību un mūsdienīgas pētniecības īstenošanu. Plānota arī STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) studiju programmu modernizēšana. Tiks veikta materiālu, inventāra, instrumentu un mēbeļu iegāde, kā arī IKT risinājumu ieviešana izglītības procesā RTU fakultātēs un filiālēs Cēsīs, Daugavpilī un Ventspilī.

Izmantojot ERAF līdzekļus, no 2008. gada līdz 2015. gadam jau izveidota daļa no RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra, ietverot Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, kā arī Laboratoriju māju.

Avots: RTU;  Būvlaukums.lv

Jaunumi

Comments are disabled.