Māju projektēšanas process – Saskaņošana

Māju projekti un cenas - kā uzbuvēt māju?

Pēc projektēšanas nosacījumu saņemšanas var pabeigt izstādāt būvprojektu pilnā sastāvā BP (2 nedēļas):

  1. Augstākminētās GP, AR, BK un Dokumentālā daļa (DOC) (īpašuma dokumenti, topogrāfija, ģeoloģija, tehniskie noteikumi, skaidrojošs apraksts, ēkas energoefektivitātes novērtējums, atbildīgo speciālistu sertifikāti un būvspeciālistu civiltiesiskā apdrošināšana);
  2. Inženierkomunikāciju pieslēgumu projekti: elektroapgādei, ūdensapgādei un kanalizācijai, kā arī, nepieciešamības gadījumā, gāzes apgādei un apkurei.

Pabeidzot būvprojektu pilnā sastāvā BP, notiek skaņošana instancēs, kuru daudzums ir atkarīgs no ēkas novietnes situācijas un projektējamo komunikāciju daudzuma:

  1. Instancēs skaņošana notiek vidēji 4-8 nedēļas, jo ir instances, kuras mēdz skaņot pat mēnesi);
  2. Kad instances ir saskaņojušas būvprojektu, tas tiek nogādāts būvvaldē, kuru tā akceptē un būvatļaujā veic atzīmi par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (5 nedēļas).

Pēc būvvaldes akcepta Jums tiek nosūtīts pēdējais rēķins, kā arī tiek atdots:

  1. Pilnībā akceptēts būvprojekts 2 eksemplāros un būvatļauja ar atzīmi DRĪKST UZSĀKT BŪVDARBUS!
  2. Visu projekta dokumentāciju Jūs saņemat arī elektroniskā PDF formātā uz e-pastu,
  3. Kā arī, nepieciešamības gadījumā, gatavu būvdarbu tāmi ar iespēju realizēt Jūsu sapņu projektu pie mūsu augsti kvalificētajiem būvniekiem, kuri realizēs Jūsu būvprojektu īsos termiņos par saprātīgu samaksu.