Māju projektēšanas process – Projektēšana

mājas projektēšanas process

Uzsākot projektēšanas darbus, Jums tiks nosūtīts pirmais rēķins, kā arī tiks nodrošināts:

 1. Zemes gabala inženiertopogrāfiskais plāns ēkas piesaistei zemes gabalā (ja tāda nav veikta),
 2. Zemes gabala inženierģeoloģiskā izpēte ēkas pamatu projektēšanai (ja tāda nav veikta),
 3. Kā arī tehnisko noteikumu pasūtīšana inženierkomunikāciju pieslēgumu projektēšanai.

Kamēr notiek augstākminēto dokumentu sagatavošana (2-4 nedēļas):

 1. Pilnībā tiek sagatavots būvprojekts minimālā sastāvā MBP, kura laikā
 2. Jūs ar e-pasta starpniecību tiekat iepazīstināti ar projekta rasējumiem:
  stāvu un jumta plāniem, ēkas griezumu un fasādēm, kā arī ēkas novietni zemes gabalā,
  kas tiek koriģēti pēc nepieciešamības.

Tajā brīdī, kā ir gatava topogrāfija, MBP jau ir pabeigts un tiek nogādāts būvvaldē skaņošanai:

 1. Būvvalde izskata projektu un izsniedz būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem (5 nedēļas);
 2. Kamēr būvvalde izskata projektu, tiek izstrādāts būvprojekts pilnā sastāvā BP, kura laikā Jūs ar e-pasta starpniecību tiekat iepazīstināti ar projekta galīgajiem rasējumiem:
  • Teritorijas daļa (GP) – (ģenerālplāns ar ēkas novietni un labiekārtojumu, būvasu piesaistes plāns, vertikālais plānojums, būvdarbu organizācijas projekts, kā arī žoga plāns, griezums un pretskati);
  • Arhitektūras daļa (AR) – (stāvu plāni ar sienu tipiem un telpu eksplikāciju, jumta plāna ar tā platība un tipi, ēkas griezumi un fasādes, kā arī ēkas krāsojuma un apdares risinājums);
  • Būvkonstrukciju daļa (BK) – (pamatu plāns un griezums, pārsegumu plāni, pārsedžu plāni, spāru plāns un griezums, detaļas un konstruktīvie mezgli, materiālu specifikācijas);
 3. Saņemot būvvaldes saskaņoto būvprojektu minimālā sastāvā MBP un būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, Jums tiek nosūtīts otrais rēķins, kā arī saskaņotā projekta ģenerālplāns ar būvvaldes zīmogu un būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem.