Jautājumi un atbildes par mājas projektu

JAUTĀJUMI?
_

Mums ir atbildes

Arhitekta pakalpojumi
Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs projektē arī pasīvās mājas, zema energopatēriņa mājas un eko mājas?

Pēc pasūtītāja vēlmēm un iespējām, arhitekt.lv komanda sniedz konsultācijas un piedāvā projektēt:

  • Pasīvā māja (ēka ar ļoti zemu energopatēriņu, kurā ir minimizēti aukstuma tilti, nodrošināta racionāla ventilācijas sistēma – rekuperācija, kā arī dabai draudzīgs apkures veids – siltumsūknis, saules baterijas),
  • Zema energopatēriņa māja (ēka zemu energopatēriņu, kurā ir sabalansētas ēkas būvniecības izmaksas ar energopatēriņu ekspluatācijas laikā),
  • Eko māja (ēka, kurā tiek izmantoti videi draudzīgi materiāli, tā ir energotaupīga un tiek izmantots dabai draudzīgs apkures veids).
Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs var palīdzēt nodot ēku ekspluatācijā?

Ēkas nodošana ekspluatācijā ir laikietilpīgs un izmaksu ziņā līdzīgs process, kā pati projektēšana, tāpēc mūsu klienti to parasti izvēlas uzdot tieši mūsu speciālistiem.

Kādus vēl papildus pakalpojumus sniedz arhitekt.lv projektēšanas birojs?

Mūsu projektēšanas biroja piedāvājumā ir ne tikai mūsdienīgu privātmāju projekti, bet arī esošu māju parbūves projekti, dzīvokļu pārbūves projekti, fasāžu siltināšanas un krāsošanas projekti, kā arī ēku fasāžu 3D vizualzācijas un sadarbība ar būvniecības pakalpojumu sniedzējiem.

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs piedāvā arī cita veida projektus?

arhitekt.lv komanda rada ne tikai privātmājas, bet arī dārza mājas un vasaras mājas, palīgēkas un saimniecības ēkas, pirts projektus, koka karkasa mājas.

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs veic izmaiņas esošos projektos?

Ja tas nav pretrunā ar autortiesībām, pārstrādājam un skaņojam esošos projektus atbilstoši būvnormatīviem, lai pasūtītājs varētu sākt būvēt.

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs veic izmaiņas tipveida projektos (gatavie projekti)?

Ja tas nav pretrunā ar autortiesībām, pārstrādājam un skaņojam tipveida projektus atbilstoši būvnormatīviem, lai pasūtītājs varētu sākt būvēt.

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs var pārskaņot cita projektētāja līdz galam neizstrādātu projektu?

Ja tas nav pretrunā ar autortiesībām, pārstrādājam un skaņojam tipveida projektus atbilstoši būvnormatīviem, lai pasūtītājs varētu sākt būvēt.

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs veic ēkas jaunbūves vai pārbūves legalizāciju?

Ja ēka ir uzbūvēta bez būvprojekta, tad mūsu speciālisti projekta dokumentācijas izstrādi tikai pēc būvinženiera apsekojuma un atzinuma.
Pozitīvatzinuma gadījumā – visas konstrukcijas ir drošas un izbūvētas atbilstoši būvnormatīviem, arhitekt.lv birojs veic projekta iztrādi un saskaņošanu.
Būvinženiera apsekošanas laikā ir jābūt nodrošinātai piekļuvei visām ēkas būvkonstrukcijām.

Projektēšanas process
Kas ir nepieciešams, lai uzsāktu projektēšanu?

Atsūtiet uz e-pastu savu skici vai ideju un īpašuma dokumentu kopijas (atrašanās vietas un apgrūtinājumu noteikšanai).
Mūsu speciālists izvērtēs dokumentus un sazināsies ar Jums, lai sniegtu konsultācijas un turpinātu projektēšanas procesu.

Kāpēc labāk uzticēt visus projektēšanas darbus vienai kompānijai?

arhitekt.lv to nodrošina, lai klientam ne par ko nav jāuztraucas (NAV jābraukā pa dažādām instancēm, jāmeklē dažādi speciālisti, jāmēģina nokoordinēt viņu savstarpējā sadarbība).
Mūsu kompānijā var saņemt visus projektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus: topogrāfiju, ģeoloģiju un tehniskos noteikumus, kā arī izstrādāt visu projektu kopumā, tajā skaitā komunikācijas,
saskaņot to visās instancēs un saņemt būvatļauju tā, ka pasūtītājs var sākt būvēt.

Vai klientam ir jābraukā pie projektētāja, lai izskatītu projekta rasējumus?

Tas nav nepieciešams, jo arhitekt.lv komanda piedāvā projekta risinājumu saskaņošanu ar e-pasta starpniecību klientam ērtā veidā un laikā.

Vai klients var pats skaņot projektu?

Praktiski tas nav iespējams, jo projekta skaņošanas gaitā ir nepieciešami projektētāja skaidrojumi, precizējumi, labojumi, papildus informācija, kuru pasūtītājs nevar sniegt attiecīgajām instancēm.

Vai drīkst būvēt ēku pirms būvatļaujas saņemšanas?

Nē, nedrīkst – tas ir pilnībā uz pasūtītāja risku.

Vai drīkst būvēt ēku, ja ir saņemta būvatļauja?

Jā, drīkst, ja būvatļaujā ir atzīme par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Cik ilgā laikā var izstrādāt un saskaņot projektu?

Visa informācija par būvniecības procesu, gaitu un termiņiem ir pieejama arhitekt.lv interneta vietnē, sadaļā māju projektēšanas process un termiņi.

Kā var uzzināt, cik tālu projekts ir saskaņots?

Mūsu klienti informāciju par projekta saskaņošanas statusu var uzzināt, apmeklējot sadaļu par projekta gaitas caurskatāmību!

Projekta sastāvs
Kas ir obligāts projekta sastāvā papildus arhitektūras un būvkonstrukciju daļām?

Ģenerālplāna daļa ar ēkas piesaisti un vertikālo plānojumu, žoga projekts, darbu organizēšanas projekts, kā arī energoefektivitātes aprēķins, ārējo komunikāciju projekti un dokumentācija atbilstoši būvnormatīviem:
inženiertopogrāfiskais plāns, inženierģeoloģiskā izpēte, projektētāju licences, sertifikāti, apdrošināšanas polises.
To visu nodrošina arhitekt.lv komanda.

Vai projektam obligāti ir jāparedz komunikāciju projekta daļa?

Projekta dokumentācijā ir jābūt minimālam komunikāciju nodrošinājumam: elektroapgāde ārējie tīkli, ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli, kā arī apkures risinājums.
To visu nodrošina arhitekt.lv komanda.

Vai grunts ģeoloģiskā izpēte ir obligāta?

Inženierģeoloģiskā izpēte ir obligāta projekta sastāvdaļa – to nosaka būvnormatīvi, jo pēc tās tiek veikts precīzs pamatu aprēķins, lai ēka būtu droša.
Projektētājs, kurš mēģina pārliecināt pasūtītāju, ka tā nav vajadzīga, nezina būvnormatīvus, kā arī mēģina ietaupīt uz pasūtītāja rēķina un rada bīstamību ēkas ekspluatācijā.

Vai pietiek ar tikai būvprojektu minimālā sastāvā?

Ar to nekādā gadījumā nepietiek, jo uz tā saskaņošanas pamata, var saņemt tikai būvatļauju ar būvprojekta izstrādāšanas nosacījumiem, kas nedod atļauju uzsākt būvdarbus.
Lai varētu sākt būvēt, būvatļaujā ir jāsaņem atzīme par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, kuras var saņemt tikai izstrādājot pilno būvprojektu un to saskaņojot.
Papildus info variet uzzināt sadaļā par māju projektēšanas procesu.

Kādas atkāpes, būvējot, drīkst būt no projekta?

Projekts ir jārealizē atbilstoši tā akceptētajai dokumentācijai, bet, iepriekš saskaņojot ar projektētāju un izstrādājot atbilstošu izmaiņu projektu, ir iespējams mainīt nebūtiskas atkāpes: piemēram, fasādes krāsojumu, nenesošo starpsienu izvietojumu.

Info par ēku
Cik tālu no kaimiņu robežas drīkst būvēt ēku?

Parasti vienstāvu ēku drīkst būvēt 4m attālumā no kaimiņu robežas,
bet divstāvu ēku 5m attālumā no kaimiņu robežas.
Mūsu speciālisti sniegs Jums konsultāciju par to, vai Jūsu iecerētais ēkas novietojums ir atbilstošs būvnormatīviem.
Papildus informācijai sazinieties ar mūsu speciālistiem, aizpildot pieteikuma formu!

Cik stāvus drīkst būvēt privātmājai?

Parasti privātmājām ir pieļaujami 3 stāvi vai 2 stāvi un mansarda izbūve.
Papildus informācijai sazinieties ar mūsu speciālistiem, aizpildot pieteikuma formu.

Kā izvietot ēku zemes gabalā?

Mūsu speciālisti sniegs Jums konsultāciju par to, vai Jūsu iecerētais ēkas novietojums ir racionāls, kā arī atbilstošs būvnormatīviem un debespusēm.
Papildus informācijai sazinieties ar mūsu speciālistiem, aizpildot pieteikuma formu.

Kā var saprast, vai mūsu iecerētais telpu plānojums ir pareizs?

Mūsu speciālisti sniegs Jums konsultāciju par to, vai Jūsu iecerētais telpu plānojums ir prakstisks, kā arī atbilsotošs būvnormatīviem un debespusēm.
Papildus informācijai sazinieties ar mūsu speciālistiem, aizpildot pieteikuma formu.

No kādiem būvmateriāliem būvēt ēku - koka karkass vai vieglbetona mūris (Aeroc, Ytong, Fibo, Texoblock)?

Koka karkasa ēkas izmaksas būs nedaudz lētākas, kā arī var veikt praktiski neierobežotu ārsienu siltināšanu, bet būvniecības gaitā jāuzmanās no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kā arī iekštelpu apdarē būs jāparedz riģipsis.
Viegbetona mūra ēkā var veikt gan apmetuma, gan riģipša apdari, turklāt pie 500mm energotaupīgā bloka nav vajadzīgs papildus siltinājums, bet, savukārt, sienās būs grūtāk ievietot komunikācijas.
Mūsu speciālisti sniegs Jums konsultāciju par to, kādus būvmateriālus izvēlēties.
Papildus informācijai sazinieties ar mūsu speciālistiem, aizpildot pieteikuma formu.

Cik paredzēt siltinājumu ēkai?

Mūsu speciālisti sniegs Jums konsultāciju par to, kāds ir nepieciešamais normatīvais ārsienu, pamatu un jumta siltināmums, atbilstoši Jūsu ēkas projektam.
Papildus informācijai sazinieties ar mūsu speciālistiem, aizpildot pieteikuma formu.

Kādu apkures veidu izvēlēties?

Tas ir atkarīgs no ērtībām un iespējām. Populārākie veidi:

  • Gaisa vai zemes siltumsūknis, kas noteikti būs lētāks par elektroradiatoriem. Tas būs ērti, ja nevēlaties nodarboties ar granulu katla kurināšanu.
  • Gāzes apgāde būs ērta un saprātīga, ja ir tiešs pieslēgums pretī zemes gabalam un nevēlaties nodarboties ar granulu katla kurināšanu.
  • Granulu katls būs saprātīgs, ja neesiet pārliecināts par siltumsūkni un gāzes apgāde nav pieejama. Vienīgi jārēķinās ar iknedēļas granulu katla kurināšanu un granulu uzglabāšanas vietu.
Ko darīt, ja ir meža zeme vai uz zemes gabala ir nevēlami koki?

Projektēšanas gaitā ir jāsaņem atmežošanas atļauja un koku ciršanas atļauja no atbildigajām institūcijām.

Projekta izmaksas
Cik maksā mājas projekts?

Lai uzzinātu cik maksā mājas projekts, visātrāk to var noskaidrot, uzdodot jautājumu šeit!

Kāpēc daži projektētāji piedāvā ļoti zemas projektēšanas izmaksas?

Šajā gadījumā var būt vairāki iemesli:

  • Projektētājs nav ar atbilstošu sertifikāciju, licencēm, obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, izvairās no nodokļu nomaksas,
  • kā arī tam attiecīgu iemeslu dēļ neuzticas klienti un nav darba, tādā veidā mēģinot dabūt vismaz vienu klientu,
  • vai arī tas nerīkojas oficiāli: neslēdz ar pasūtītāju līgumu, tādā viedā paredzot slēptos maksājumus, kurus būs jāsedz pasūtītājam projektēšanas laikā,
  • vai arī vienkārši ir krāpnieks, kurš, saņemot pirmo iemaksu, projektēšanas darbus neturpinās.
Kā var zināt, vai projektētājs ir uzticams?
Kā pārliecināties, ka projektēšanas birojs ir sertificēts?

Mūsu klienti var iepazīties ar uzņēmuma un speciālistu sertifikāciju sadaļā kādēļ klienti izvēlas arhitekt.lv

Kur var redzēt arhitekt.lv komandas izstrādātos projektus?

Ar izstrādātiem projektiem variet iepazīties mūsu privātmāju projektu galerijā.

Cik maksā uzbūvēt māju?

Precīzas būvniecības izmaksas – tāmi Jums sniegs būvnieki pēc pilna būvprojekta izstrādes, bet orientējošas izmaksas jau pēc mūsu izstrādātas skices.
Saviem klientiem vienmēr rekomendējam uzticamus būvniekus.

SIA Arhitekt Jānis Kalnietis

Jautājiet mums